attack

0

twitter-state-sponsored-attack-alert
Twitter ร่วมขบวน ส่งข้อความเตือนผู้ใช้บางรายว่า “บัญชีของคุณอาจถูกโจมตีโดยศัตรูของรัฐบาล”

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Facebook และ Google ออกประกาศเตือนผู้ใช้บางรายที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมข้อมูลจากศัตรูของรัฐบาลกันไปก่อนหน้านี้แล้ว Twitter เองก็ดูเหมือนจะเข้ามาร่วมวงเปิดโปงสังคมนี้เช่นเดียวก…