Ativ Odyssey

0

!!!Samsung Ativ Odyssey โผล่แล้ว สมาร์ทโฟน Windows Phone 8 ตัวเล็กของ Samsung

Samsung Ativ Od…

!!!เผยภาพแรก หน้าตา Ativ Odyssey สมาร์ทโฟน WP8 ตัวเล็กของ Samsung

ย้อนกลับไปเมื่อ…