Ativ Odyssey

0

!!!Samsung Ativ Odyssey โผล่แล้ว สมาร์ทโฟน Windows Phone 8 ตัวเล็กของ Samsung
!!!เผยภาพแรก หน้าตา Ativ Odyssey สมาร์ทโฟน WP8 ตัวเล็กของ Samsung