Assassin’s Creed: Origins

0

เปิดตัวเกม Assassin’s Creed Odyssey อย่างเป็นทางการพร้อมขาย ตุลาคมนี้

ในงาน E3 มีการเปิดตัวเกมมากมายและหนึ่งในนั้นคือ Assassin’s Creed Odyssey อย่างเป็นทางการพร้อมขายวันที่ 5 ตุลาคมนี้ บน PS4 , XBoxone และ PC โดยภาคนี้ยังคงใช้รูปแบบของเกม Assassin’s Creed: Origins โดยใ…