ArcGIS

ESRI เสนอซอฟต์แวร์ ArcGIS พร้อมใช้ฟรี 6 เดือน หนุนภาครัฐและเอกชนติดตามโควิด-19 เรียลไทม์

อีเอสอาร์ไอ เชื่อว่าเทคโนโลยี ArcGIS และเครื่องมือที่บริษัทฯได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะช่วยเฝ้าระวัง เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้  จากจุดเล็ก ๆ ในส่วนที่แต่ละหน่วยงานจะทำได้อย่างดีที่สุด…