Apple Authorized Service Provider

0

ชี้ตำแหน่ง Apple Authorized Service Provider (AASP) ในประเทศไทย สำหรับส่งประกัน Apple ระบบใหม่

 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันใหม่ของทาง Apple ทำให้ผู้ซื้อเครื่อง iPhone จากทั้ง iStudio, AIS, dtac และ …