Apple A7

0

ข่าวลือ iPad 5 อาจจะมาในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้!!!

มีข่าวลือว่า Apple อาจจะออก iPad รุ่นใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ชื่อว่า iPad 5 …