Anti Virus

0

AIS เปิดบริการใหม่! “Zone Alarm” แอปพลิเคชั่นด้านความปลอดภัย ปกป้องมือถือจากไวรัสและภัยคุกคามโลกไซเบอร์

AIS เล็งเห็นจุดที่ทุกวันนี้ ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นไวรัส มัลแวร์ มีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คอยรบกวน และสร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์  ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านออนไลน์ …

Kaspersky 2018 เปิดตัวแล้ววันนี้! ชุดความปลอดภัยเพื่อผู้ใช้ตามบ้าน ปกป้องแบบมัลติดีไวซ์ซื้อครั้งเดียว ใช้ได้ทั้ง PC, Notebook, และสมาร์ทโฟน

ในยุค “Household 2.0” คือยุคที่ในบ้านประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ออินเทอร์เน็ตเฉลี่ยจำนวน 6.3 ชิ้นต่อครอบครัว! แคสเปอร์สกี้ แลป จึงขอนำเสนอชุดคุ้มครองแบบมัลติดีไวซ์สู่ตลาดไทย

จากข้อมูลของ …