Android 6.0.1

0

Android 6.0.1 บน Samsung Galaxy S6 Edge มาแล้ว!

ล่าสุดมีคลิปวีดีโอการทำงานของ Android 6.0.1 บน Samsung Galaxy S6 Edge เผยแพร่ออกมาครับ ซึ่งน่าอิจฉามากๆเพราะตอนนี้ยังไม่ปล่อยอัพเดตทาง …

Android 6.0.1 Marshmallow เริ่มปล่อยอัพเดตให้กับ Android One แล้ว!

20151121214434

Google เริ่มปล่อยอัพเดต Android 6.0.1 Marshmallow ให้กับ Android One แล้วโดยข้อมูลมาจาก Twitter …