Amazon Basic

0

amazon-basics-powerbanks
Amazon ประกาศเรียกแบตเตอร์รี่สำรองที่จำหน่ายโดยตนกลับคืนทั้งหมดเพราะปัญหาด้านความปลอดภัย

Amazon ออกจดหมายประกาศเรียกคืนพาวเวอร์แบงก์ที่จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Amazon  Basics ทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพราะพาวเวอร์แบงก์รุ่นเหล่านั้นอาจประสบปัญหาด้านความร้อนที่สูงเกินไป โ…