ALS

0

PR : ทีมแกร็บแท็กซี่รับคำท้ากิจกรรม “ALS Ice Bucket Challenge”

กรุงเทพฯ – 20 สิงหาคม 2557 – GrabTaxi แอพพลิเคชันเรียกแท็กซี่อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมรับคำท้าภารกิจเทน้ำเย็นราดหัวเพื่อการกุศล โดยคนดังทั่วโลกได้รับคำท้าและได้เผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาในโลก…