ALAND

V Avenue 003 | ALAND | พาชม V-Avenue.Co แหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกของโลก ที่เกิดขี้นที่ประเทศไทย แหล่งรวมศูนย์การค้าชั้นนำและ SME บนโลกเสมือนจริง ผ่านประสบการณ์ 5G Virtual Reality
พาชม V-Avenue.Co แหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกของโลก ที่เกิดขี้นที่ประเทศไทย แหล่งรวมศูนย์การค้าชั้นนำและ SME บนโลกเสมือนจริง ผ่านประสบการณ์ 5G Virtual Reality

V-Avenue.Co เป็นโครงการจาก AIS 5G  “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” ฝ่าวิกฤตโควิด โดยการใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยหนุนเศรษฐกิจ   โดย AIS ผนึกพันธมิตร เช่นบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊…