ais-tot

0

ais t | ais-tot | อย่าแปลกใจ! ถ้าหน้าจอผู้ใช้ AIS จะขึ้นสัญลักษณ์เครือข่าย AIS-T หรือ TOT3G
อย่าแปลกใจ! ถ้าหน้าจอผู้ใช้ AIS จะขึ้นสัญลักษณ์เครือข่าย AIS-T หรือ TOT3G

ตั้งแต่วันนี้เป…