AIS Event

0

AIS ฉลองขยายสัญญาณ ครอบคลุมไทยในหนึ่งปี ของรางวัลเซอร์ไพรส์เพียบ 8 พฤษภาคมนี่

AIS ฉลองขยายสัญญาณ ครอบคลุมไทยในหนึ่งปี นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า AIS 3G 2100 จึงขอมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ให้แก่ลูกค้า AIS …