AIS day

0

!!!AIS จัดหนักสิทธิพิเศษ 29 มีนาคม ที่ Sukishi buffet ทุกสาขา มา 2 คนจ่ายแค่ 1 จำกัดสาขาละ 100 คนเท่านั้น

AIS Day 29 มีนาคมนี้ วันเดียวเท่านั้น!!! ลูกค้าเอไอเอส มา 2 จ่าย 1