AIS 3G 2.1 GHz

0

เอไอเอส เริ่มเชิญลูกค้าใช้ 3G ใหม่ บนคลื่น 2.1 GHz พร้อมจับมือแรบบิทนำนวัตกรรม NFC สู่เมืองไทยครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิค!!!

เอไอเอสเริ่มเชิญลูกค้าบางส่วนใช้บริการ AIS 3G ใหม่บนคลื่น 2.1 GHz หลังจากใช้เวลาเพียง 4 เดือนติดตั้งเครือข่ายจนพร้อมให้บริการในหัวเมือง 18 จังหวัด รวมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมผนึกกำลังรถไฟฟ้าเปิดตัวนวัตก…