airtags

iPhone 12 Pro จะใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบเดียวกันกับ iPad Pro

Bloomberg รายงานว่า iPhone 12 รุ่น Pro ประจำปี 2020 จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบเดียวกับ iPad Pro ส่วนอีกสองรุ่นที่ไม่ใช่รุ่น Pro จะยังคงใช้ดีไซน์แบบโค้งมนเหมือนเดิม iPhone 12 รุ่น Pro ซึ่งคาดว่าจะมี …