Air Purifier

รีวิว Mi Air Purifier Pro H รุ่นใหม่ไซด์ใหญ่ ฟอกอากาศพื้นที่กว้างเครื่องเดียวอยู่ รองรับพื้นที่ 45-72 ตารางเมตร

Mi Air Purifier Pro H เครื่องฟอกอากาศที่มาในตัวเลือกไซด์ใหญ่ขึ้น ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในห้องขนาดใหญ่ พื้นที่กว้าง ออฟฟิต หรือร้านค้าต่างๆ ในขนาดพื้นที่ห้องประมาณ 45-72 ตารางเมตร แบบเครื่องเดียวจบ เครื่…