ai oppo

0

OPPO ทุ่มเงิน10,000 ล้านหยวน เพื่อการวิจัยและพัฒนา 5G ,AI และ Smart devicesในปี 2562

Tony Chen, ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท OPPO  กล่าวถึง AI ในงานนิทรรศการ OPPO Technology Exhibition 2018 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยได้เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นและแนวทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มการลง…