Afiniti

ลองวัดมั้ย ‘เป่า ยิ้ง ฉุบ’ วัดกับ AI ที่สอนมาให้เรียนรู้ไต๋คุณแบบทะลุปรุโปร่ง

Afiniti ผู้พัฒนาระบบ AI ทำเกมเล่นง่ายๆ “ค้อน กรรไกร กระดาษ” ให้ผู้เล่นได้สัมผัส AI จากการลอง เป่า ยิ้ง ฉุบ กับระบบ แม้แรกๆ มันอาจจะง่ายที่เราจะชนะได้ แต่ยิ่งนานเข้า คุณยิ่งคิด มันยิ่งเรียนรู้วิ…