aCommerce

0

Line ก้าวสู่ระบบร้านขายของชำเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์สำหรับพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Line ถือเป็นหนึ่งในแอพลิเคชันสำหรับรับส่งข้อความยอดนิยมอันดับต้นๆ ของโลกซึ่งมีมากถึง 181 ล้านบัญชีผู้ใช้จากการสำรวจจำนวนผู้ใช้ครั้งล่าสุด ด้วยเหตุจากความเป็นที่นิยมนี้เองที่ทำให้ Line ตัดสินใจที่จะเปิดร้าน…