AC1200

3BB อัพเราเตอร์ให้ลูกค้าเป็น AC2100 เล่นมือถือผ่าน Wi-Fi แรงได้ใจกว่าเดิม

หลัง 3BB ประกาศยกมาตรฐานความเร็วขั้นต่ำในการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้านเป็น 1 Gbps ให้ลูกค้าทุกคนไปเมื่อเร็วๆนี้ ล่าสุด 3BB ไปต่อครับ โดยการยกระดับสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านของลูกค้าด้วยการอัพเราเตอร์ ใ…