A Plague Tale

ss dc1d4b2aef9ee44b300229f47fff802dd075ffc9 1920x1080
ผู้กำเกมยืนยัน A Plague Tale เตรียมถูกดัดแปลงเป็นฉบับทีวีซีรีส์

Asobo Studio ที…