6g

5e0e9744a310cf3e97aee155
จีนเผย เทคโนโลยี 6G เร็วแรงกว่า 5G ถึง 20 เท่า

แม้ว่าตอนนี้เทคโนโลยี 5G จะยังอยู่ในระหว่างการเผยแพร่การใช้งานไปทั่วโลก แต่จีนก็เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 6G มาได้แล้วสักพัก ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งข้อมูลจากทาง South China Morning Post พบว่…

pandasecurity huawei | 6g | Huawei เผย บริษัทเริ่มวิจัย 5G ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว
Huawei เผย บริษัทเริ่มวิจัย 5G ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว

Eric Xu เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Huawei กล่าวในงาน “Huawei Innovation Practice and Enlightenment” ว่าบริษัทได้เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับ 5G มาตั้งแต่ปี 2009 แล้ว ภายในงาน Eric เผยว่า Huawei เริ่มทำวิจัย 5G มาตั้ง…