606 FAKE NEWS GAME

ใครยังไม่เคย ต้องลอง! ท้าทายสกิลจับผิดข่าวปลอมใน 606 FAKE NEWS GAME

ท้าทายสกิลจับผิดข่าวปลอมใน 606 FAKE NEWS GAME เกมเสมือนจริงในรูปแบบแชทและโลกจำลองในมือถือของใครคนหนึ่ง ที่บังเอิญสลับมือถือกับคุณ ท่ามกลางเรื่องราววุ่นๆ ของกลุ่มเพื่อนห้อง 606 ภารกิจของคุณคือการตามจับผิดข่…