600 millions

0

69f48e825ff193384f69b8d7f1d5c88aaf756a9e | 600 millions | Pokemon GO เกมมือถือที่ทำรายได้ถึง 600 ล้านเหรียญได้เร็วที่สุดในโลก
Pokemon GO เกมมือถือที่ทำรายได้ถึง 600 ล้านเหรียญได้เร็วที่สุดในโลก

ถึงแม้ว่าช่วงนี้กระแส Pokemon GO จะไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงแรกๆที่ทางบริษัท Niantic ได้เปิดตัวออกมา แต่ถึงกระนั้นความนิยมของตัวเกมก็ยังคงทำให้บริษัทมีรายได้อยู่อย่างต่อเนื่องครับ จากผลสำรวจของ App Annie ที่…