50%

0

Jaymart Mobile Show 2013 @Central ladprao

ช่วงนี้งานมือถือชุกชุมจริงๆเพิ่งจบงานนี้ งานนั้นก็มา อีกหน่อยงานโน้นก็มาอีก ผมก็จะคอยอัพเดทให้ติดตามกันเรื่อยๆจะได้ดูว่าที่ไหนที่เสนอโปรโมชั่นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด งานนี้มีชื่อว่า Jaymart Mobile Show 2013 จัดที่เซ็น…