3d camera

0

Samsung Galaxy S4 อาจจะมาพร้อมกล้องในรูปแบบ 3 มิติ!!!

tumblr_m6px0077eI1qf1ango1_1280

Samsung ได้มีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3 มิติทั้งภาพนิ่งและการบันทึกวีดีโอ การถ่ายภาพแบบ Panorama และระบบกล้องแบบใหม่ ทำให้ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ Samsung Galaxy …