2100Mhz

0

วิธีตั้งค่า internet และ MMS บนเครือข่าย AIS 3G 2100MHz สำหรับ Windows Phone 7.5 และ 8(ชมคลิป)

  หลังจากที่หลายคนได้อัพเกรด 3G บนเครือข่าย AIS เป็นคลื่น 2100MHz เรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS นั้น AIS จะส่งไฟล์การตั้งค่าอัตโนมัติมาให้เลย แต่สำหรับ Android และ Windows Phone เราต้องตั้งค่าด้วยตัวเอ…

!!!AIS เปิดใช้งาน 3G 2100Mhz อย่างเป็นทางการวันที่ 7 พฤษภาที่จะถึงนี้เป็นรายแรกของไทย ลงทะเบียนกันไว้เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยกัน ^^

AIS 3G 2100 MHz เต็มรูปแบบ เป็นรายแรกของไทย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป   สิ้นสุดการรอคอย…   AIS มุ่งพัฒนาเครือข่าย จนในที่สุด เอไอเอสประกาศความพร้อม เปิดให้บริการ AIS 3G 2100 MHz เต็มรูปแบบ เป…