2-step verification

0

TypingKeyboard 58bace483df78c353c459e8b | 2-step verification | [บทความ] ระบบการยืนยันบุคคลแบบใหม่ ระบบจดจำลักษณะการพิมพ์: ไม่ใช้ password ไม่ใช้ลายนิ้วมือหรือม่านตา
[บทความ] ระบบการยืนยันบุคคลแบบใหม่ ระบบจดจำลักษณะการพิมพ์: ไม่ใช้ password ไม่ใช้ลายนิ้วมือหรือม่านตา

  เมื่อเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างถูกถ่ายโอนมาอยู่ในโลกออนไลน์ ทั้งข้อมูลส่วนตัว ไฟล์ส่วนตัว ระบบงาน การแชร์ข้อมูลระหว่างกัน และบัญชีส่วนตัวในเว็บไซต์ต่าง ๆ ส่งผลทำให้ความปลอดภัยของข้อมูลจึงทวีความสำคัญมา…

002 | 2-step verification | จับเข่ามานั่งเคลียร์: อันตรายของระบบสแกนลายนิ้วมือ รูม่านตา และใบหน้า คำตอบที่ดีสุดตอนนี้คือการยืนยันตัวตน 2+ ขั้นตอน ใช่หรือไม่?
จับเข่ามานั่งเคลียร์: อันตรายของระบบสแกนลายนิ้วมือ รูม่านตา และใบหน้า คำตอบที่ดีสุดตอนนี้คือการยืนยันตัวตน 2+ ขั้นตอน ใช่หรือไม่?

กระแสเทคโนโลยีช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของระบบการยืนยันตัวตน ที่เปลี่ยนจากการใส่รหัสผ่านมาเป็นการยืนยันตัวตนด้วยชีวมาตร(biometric) ได้แก่ การสแกนลายนิ้วมือ รูม่านตา และสแกนใบหน้า ที่แม้แต่รัฐบาลก็กำ…