ํCardboard

0

Tip: เปิดดูคลิป Youtube ธรรมดา ให้เป็นแบบสามมิติได้ทุกคลิปทั่วโลก ดูผ่านด้วยอุปกรณ์ Google Cardboard ลองหามาใช้ซะ!

Tip: เปิดดูคลิป Youtube ธรรมดา ให้เป็นแบบสามมิติได้ทุกคลิปทั่วโลก ดูผ่านด้วยอุปกรณ์ Google Cardboard ลองหามาใช้ซะ!

Cardboard