์Nokia Camera

0

Microsoft เตรียมรีแบรนด์ Nokia Camera เป็น Lumia Camera