โปรแกรมออฟฟิศฟรี

Microsoft Teams 1 | โปรแกรมออฟฟิศฟรี | Microsoft แจก Office 365 ให้พนักงานบริษัทใช้ฟรี 6 เดือน ร่วมต้าน COVID-19 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งานได้ที่นี่!
Microsoft แจก Office 365 ให้พนักงานบริษัทใช้ฟรี 6 เดือน ร่วมต้าน COVID-19 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งานได้ที่นี่!

โครงการแจกชุดโปรแกรม Office ฟรีจาก Microsoft เพื่อร่วมด้วยช่วยกันลดความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 หรือไวรัสโคโรน่า ที่ส่งผลให้ให้การดำเนินงานในหลายๆ ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ด้วย…