โกนขนก้น

Osu Ketsuge Trimmer ที่ “โกนขนก้น” ไฟฟ้า ถางป่ารกในราคา 446 บาท มีรีวิวพลีชีพให้ดูด้วย!!

ปัญหาขนดกรุกล้ำอาณาเขตร่องก้น อาจเป็นปัญหากวนใจหลายๆ คน ปัจจุบันนี้เรายังหาประโยชน์จากการมีอยู่ของบริเวณนั้นไม่เจอ คงเหมือนวัชพืชที่มีโอกาสเหมาะก็ควรที่จะถอนมันซะ และแล้ว Osu ที่โกนขนก้นจากญี่ปุ่น Osu Kets…