แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ

0

Google Cardboard Camera แอพถ่ายภาพ 360 องศาตัวใหม่จาก Google เพื่อบันทึกภาพไว้ดูได้รอบตัว

Google Cardboard Camera แอพถ่ายภาพ 360องศาตัวใหม่จาก Google เพื่อบันทึกภาพไว้ดูได้รอบตัว

Google Cardboard อุปกรณ์ …