แอพจีน

Apple และ Google ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอินเดียที่ห้ามการใช้งานแอพจีน Xiaomi และ Tiktok โดนด้วย!

Apple และ Google ปฏิบัติตามคำสั่งใหม่ของรัฐบาลอินเดียใหม่ ที่ต้องการบล็อกแอพพลิเคัช่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย บริษัทจากประเทศจีน สองวันหลังคำสั่งของรัฐบาลอินเดียที่ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ กล่าวว่า “จะห…