แสนสุข

0

เยี่ยมชม: แสนสุข สมาร์ทซิตี้ โครงการนำร่องแห่งแรกของไทย ปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT และอุปกรณ์สวมใส่

เมื่อวานนี้ Appdisqus ได้รับโอกาสไปเยี่ยมเมืองแสนสุข บางแสน จังหวัดชลบุรีมาครับ เพื่อไปรับฟังโครงการ “สมาร์ทซิตี้” ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับการดูแลผู้สูงอายุแบบยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีและอ…