แรนซัมแวร์

รู้จัก LockBit แรนซัมแวร์ตัวร้ายโจมตีสายการบินในไทย และทางแก้ไขป้องกันจาก Kaspersky

LockBit แรนซัมแวร์ตัวร้ายโจมตีสายการบินในไทย แรนซัมแวร์ LockBit ถูกค้นพบตั้งแต่ในเดือนกันยายน ปี 2019 ซึ่งเดิมมันมีชื่อว่า แรนซัมแวร์ “ABCD” ถูกออกแบบมาเพื่อบล็อกการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเป้าหมายเพื่อแล…

โดนแรนซัมแวร์ ต้องป้องกันและแก้ไขอย่างไร ข้อมูลดีๆ จากแคสเปอร์สกี้

เมื่อเร็วๆ นี้ในประเทศไทย มีเหตุการณ์ Ransomware โจมตีโรงพยาบาลในประเทศ ซึ่งแรนซัมแวร์คือโปรแกรมประสงค์ร้ายที่เข้ามาปิดกั้นข้อมูลและการใช้งานไม่ให้เข้าใช้ด้วยจุดประสงค์เพื่อเรียกเงินในการปลดล็อก เป็นการโจม…