แคสเปอสกี้

0

แคสเปอร์สกี้ แลป เผย ผู้ร้ายไซเบอร์สามารถใช้จุดบอดในอุปกรณ์ติดตามหมาแมวเป็นช่องลักลอบขโมยข้อมูล

สเปอร์สแคกี้ แลป สำรวจเจ้าของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนจำนวน 7,740 คน เพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีต่อความปลอดภัยของสัตวเลี้ยง ปรากฏว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงในบ้าน ทุกๆ หนึ่งในห้าคนจะใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อคอยสอดส่…