เฮ็ดบอท

0

เฮ็ดบอท (Hbot) แพลตฟอร์มผลิตแชทบอทเปิดตัวครั้งแรกในไทย ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงเทคโนโลยีใช้งานฟรี เล็งยอดผลิตแชทบอทไทยเกิน 1,000 ตัวภายในสิ้นปี

เฮ็ดบอท (Hbot) แพลตฟอร์มผลิตแชทบอท แพลตฟอร์มสร้างชาติ เปิดตัวครั้งแรกในไทย ให้บุคคลทั่วไปและทุกภาคส่วนเข้าถึงเทคโนโลยีอนาคต เพื่อใช้สร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจดิจิตอล ช่วยสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยอย่าง…