เทียบภาพถ่าย HTC ONE กับ iPhone 5

0

!!!ทดสอบอีกครั้ง เทียบภาพถ่าย HTC ONE กับ iPhone 5 จากหนึ่งแหล่งใหญ่ เว็บ Cnet

HTC One นับเป็นเครื่องหนึ่งที่มีคนสนใจในเรื่องคุณสมบัติการถ่ายภาพมากครับ เพราะจุดเด่นที่ทาง HTC บอกไว้ “ขนาดพิกเซล ไม่ใช่จะหมายถึงคุณภาพที่ดีของรูปเสมอไป”    กล้องถ่ายภาพของ  HTC One จึงมา…