เทรนด์ธุรกิจปี 2564

Nostra 2564 4 2 | เทรนด์ธุรกิจปี 2564 | NOSTRA ชูหมัดเด็ด เปิด 12 เทรนด์ทรงอิทธิพล ธุรกิจปี 2564
NOSTRA ชูหมัดเด็ด เปิด 12 เทรนด์ทรงอิทธิพล ธุรกิจปี 2564

NOSTRA ผู้นำการให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ชูหมัดเด็ดกลยุทธ์รับเทรนด์ธุรกิจปี 2564 เปิด 12 เทรนด์ทรงอิทธิพลในรอบทศวรรษ  กลยุทธ์เด็ดนำภาคธุรกิจรับมือความท้าทายปี …