เทรนด์การค้นหาพฤษภาคม 2563

Google Trends เผย เทรนด์การค้นหาเกี่ยวกับ”ไวรัสโคโรนา”ในเดือนพฤษภาคมลดลง

Google Trends เผยพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของผู้คนในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับพฤติกรรมหรือเทรนด์การค้นหาในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเห็นได้ว่าความสนใจค้นหาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับเดือนเม…