เงินผ่อน

มือถือเงินผ่อนอินเดีย ฝังแอปควบคุมระยะไกล ปิดการใช้งานทันทีถ้าผิดนัดชำระ

โทรศัพท์กลายเป็นของสำคัญในด้านการใช้ชีวิต ความบันเทิง และหน้าที่การงาน สำคัญไปซะทุกอย่าง ฉะนั้นคนทุกคนจึงจำเป็นต้องหาสมาร์ทโฟนมาใช้ แม้จะยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันได้ ก็ยังต้องอาศัยการกู้ยืมและผ่อนชำระเ…