เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

3Doodler PRO+ ปากกา 3 มิติ สามารถเขียนออกมาเป็นโลหะและไม้ได้ด้วย

3Doodler เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่มาในรูปแบบปากกาที่เนรมิตงานต่างๆ ออกมาให้ออกมาเป็นรูปร่างในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเจ้าสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใด เมื่อครั้งที่เจ้าปากกา 3 มิติได้ออกสู่สายตาโลกเป็นครั้งแ…