เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า

N Health เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า เน้นติดตั้งในสถานที่มีคนรวมกลุ่มหมู่มาก

N Health ขอแนะนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า ความก้าวหน้าด้านเทคนิคการแพทย์ จาก N Health เป็นเทคโนโลยีลดการสัมผัส   เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความร้อ…