อินเดีย

มือถือเงินผ่อนอินเดีย ฝังแอปควบคุมระยะไกล ปิดการใช้งานทันทีถ้าผิดนัดชำระ

โทรศัพท์กลายเป็นของสำคัญในด้านการใช้ชีวิต ความบันเทิง และหน้าที่การงาน สำคัญไปซะทุกอย่าง ฉะนั้นคนทุกคนจึงจำเป็นต้องหาสมาร์ทโฟนมาใช้ แม้จะยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันได้ ก็ยังต้องอาศัยการกู้ยืมและผ่อนชำระเ…

Apple และ Google ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอินเดียที่ห้ามการใช้งานแอพจีน Xiaomi และ Tiktok โดนด้วย!

Apple และ Google ปฏิบัติตามคำสั่งใหม่ของรัฐบาลอินเดียใหม่ ที่ต้องการบล็อกแอพพลิเคัช่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย บริษัทจากประเทศจีน สองวันหลังคำสั่งของรัฐบาลอินเดียที่ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ กล่าวว่า “จะห…