อัดเสียง

0

!!!HTC ONE ใช้ระบบป้องกันเสียงรบกวนของไมด์รับเสียง ในรูปแบบ “เยื่อหุ่มไมโครโฟนแบบคู่” เพิ่มการเก็บเสียงในการบันทึกได้ดียิ่งขึ้น

  วันนี้เราได้ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบันทึกเสียงของตัว HTC ONE ครับ กับเทคโนโลยีการกรองเสียงผ่านเยื่อหุ่มไมค์โครโฟนที่แยกออกเป็นสองชนิด และทำหน้าที่สอดรับกันกลั่นกรองเพื่อ…