อย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์

Pic 01 AIS เตือนระวังแบบสอบถามลวง เสี่ยงข้อมูลส่วนตัวหลุดพร้อมเสียเงินค่าISMS | อย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ | AIS เตือน! ระวังอย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ เสี่ยงโดนล้วงข้อมูลส่วนตัว
AIS เตือน! ระวังอย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ เสี่ยงโดนล้วงข้อมูลส่วนตัว

AIS ห่วงคนไทย เตือน!  ระวังอย่าตอบแบบสอบถามออนไลน์  หรือ ส่งต่อเสี่ยงโดนล้วงข้อมูลส่วนตัว แถมเสียค่า iSMS ไปต่างประเทศ ล่าสุดพบอีกรูปแบบของการหลอกลวงที่เกิดขึ้นคือ การชักชวนให้เข้าไปทำแบบสำรวจออนไลน์ (Onli…