หมายเลข

0

รัฐบาลเตรียมปรับหมายเลขโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก เป็น 10 หลักทั่วประเทศ รองรับนโยบาย Smart City

เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อประชุมวางแผนปรับโครงสร้างด้านดิจิทัล ได้พิจารณาปรับหมายเลขโทรศัพ…